PISP (v1.0.0)

Hesab üzərində əməliyyatlar aparmaq üçün sorğular

PISP - Ödənişin Başlanılması üçün Xidmət Təminatçıları (Payment Initiation Service Providers)


POST /payment-requests

Müştəriyə ödəniş sorğusu göndərir

GET /payment-requests/{paymentInformationId}

paymentInformationId - Ödənişin aktivləşməsi sorğusunda ödəniş məlumatının ID-sidir

Müştərinin yerləşdirdiyi ödəniş sorğusu haqqında məlumatı qaytarır

GET /payment-requests/{paymentInformationId}/report

Müştəriyə göndərilmiş ödənişin statusu haqqında məlumatı qaytarır
 

POST /payment-requests/{paymentInformationId}/confirmation

Ödəniş sorğusunun təsdiq edilməsi prosesi